Gå til hovedindhold
Du er her:

Trafikpolitik

Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og personale kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Målet er at indsatsen også skal have en effekt på længere sigt, når eleverne bliver unge og voksne trafikanter.

Handlingsplanen revideres hvert tredje år med nye mål og midler for en treårig periode.

Trafikpolitikken er inddelt i fire afsnit, som uddybes yderligere nedenfor:

På vej

Sorgenfriskolen vil på enhver måde medvirke til at forebygge og undgå trafikulykker på skolevejen. Det samme gælder ved arrangementer og ekskursioner i skolens regi.

Undervisning

Vi vil gøre undervisningen praktisk og nærværende med involvering af eleverne. Derigennem skal de rustes til at blive sikre og ansvarsfulde trafikanter.

Rollemodeller

Vi vil arbejde for, at personalet og forældre husker deres rolle som forbilleder i trafikken.

Samarbejde

Sorgenfriskolen erkender, at det er nødvendigt med et bredt samarbejde om elevernes trafiksikkerhed. Derfor vil vi både være initiativtagere og deltagere i en lang række relevante sammenhænge.

På vej

 • Mindre morgenmylder

  Skolens holdning er, at det er vigtigt, at børnene lærer at færdes i trafikken ved at cykle eller gå i skole. Det giver bedre trafikanter, mindre trafikkaos og mere tryghed for alle.

  De børn, der bliver kørt til skole, opfordres til at komme før kl. 7.50. De skal sættes af ved parkeringspladsen ved kirkegården og selv gå det sidste stykke hen til deres klasseværelse.

  Emnet sættes på dagsordenen for forældremøder i indskolingen og mellemskolen.

  • Forældrene orienteres om, hvor vigtigt det er, at børnene lærer at færdes på egen hånd.
 • På cykel til skole

  Sorgenfriskolen anbefaler at forældrene lader deres børn cykle alene til skole, når de mener at de har nået en modenhedsgrad der gør dem i stand til at overskue trafikken og skolevejen.

  Skolevejen skal være øvet mange gange sammen med en forælder, før børnene kører på egen hånd. Husk cykelhjelmen!

  Den gratis folder: "Foden på egen pedal" fra Rådet for Sikker Trafik kan med fordel uddeles til eleverne.

  (Hvert år holder vi jævnligt kontakt med det lokale politi og gør status på dette område).

  De enkelte klasser opfordres til at deltage i Cyklistforbundets kampagne ”Alle Børn Cykler”.

 • Cykelhjelme

  Vi opfordrer hele personalet, elever og forældre til at bruge cykelhjelm.

  • Personalet og eleverne orienteres på møder på skolen og forældrene på forældremøder.
  • Skolen sikrer gode muligheder for opbevaring af cykelhjelmene i skoletiden.
 • Parkering af cykler og knallerter

  Cykelskurene skal være i forsvarlig stand og med rigelig plads, så eleverne bruger dem.

  Klasselærerne orienterer.

 • Knallertundervisning

  Knallertundervisning er en god opgradering og ajourføring af cyklistundervisning.

  Det må igen være op til forældrene, om børnene har nået en passende modenhed til at kunne tage knallertkort.

  Udskolingsforældremøde

  Knallertundervisningen varetages af Ungdomsskolen og det opfordres til at henvende sig hertil, hvis spørgsmålet bliver relevant for den enkelte elev.

 • På cykeltur med skolen

  Inden turen skal børnene instrueres i, hvordan man kører på tur som en stor gruppe:

  • På cykelture skal der altid køre en voksen forrest og en bagest, medmindre antallet af cyklister (fx 1-2 elever) eller erfaringen hos eleverne gør, at der kan nøjes med én voksen. Den voksne har altid ansvaret for at vurdere, om én voksen er nok, og den mest erfarne cyklist/elev kører forrest.
  • Cyklerne skal være i orden hjemmefra
  • Kør én og én, hold en bestemt rækkefølge
  • Hold afstand, giv tegn. Stop ved vejkryds, stol ikke på, at den forankørende har orienteret sig, se selv efter
  • Alle skal køre med cykelhjelm, også personalet

  På grund af trafikken i lokalområdet, tager vi først på cykeltur når klassen har nået en modenhedsgrad, som gør at det er forsvarligt.

 • På tur med skolen i øvrigt

  Klasserne orienteres på forhånd om, at alle har ansvar både for sig selv og hinanden, når de er på tur.

  • Inden turen orienteres børnene om evt. særlige steder eller forhold i trafikken, som de skal være opmærksomme på.
  • Når klasserne er på cykeltur, anbefaler vi, at de bruger skolens ’tur-veste’.
 • Cykellygter i den mørke tid

  Ved mørketid sætter vi fokus på lygter og reflekser sammen med politiet. Emnet tages op hvert år på lidt forskellige måder.

  (Hvert efterår afholder vi cykel- og lygteeftersyn i samarbejde med politiet.)

  • 4. klasserne har mulighed for at deltage i kampagnen ”LYS PÅ med Ludvig”.
 • Med skolebus

  Børnene skal bruge sele i skolebussen – og have respekt for vejen og bilerne på parkeringspladsen, hvor der er af- og påstigning.

  • Det er vigtigt at forældrene kommer med ind over og taler med deres eget barn om, hvor og hvordan denne skal vente på skolebussen – og hvordan denne skal opføre sig inde i bussen.
  • Vores bus har seler, så alle skal spændes fast, når de kører med bussen. Chaufføren følger op på selebrugen.

Undervisning

 • Færdselsundervisning i hele skoleforløbet

  Vi skal have en undervisningsplan for alle klassetrin – også for de store. Trinmålene efter 3., 6. og 9. klasse er bindende.

  • Yngste klasser: rollen som fodgænger/cyklen
  • Mellemtrinnet: cyklen
  • Ældste klasser: fokus på holdninger og adfærd.
 • Materialer til færdselsundervisning

  Skolen underviser i Rådet for Sikker Trafik's materialer, der ligger gratis tilgængelig på www.sikkertrafik.dk/skole

  • Færdselskontaktlæreren sikrer, at materialerne samt nye tilbud formidles til de øvrige lærere på Pædagogisk Råd, teammøder og afdelingsmøder før sommerferien.
  • Færdselskontaktlæreren bruger lærerintra og forældreintra til at formidle nyt om materialer og kampagner.
 • Planlægning af undervisning

  Klassens lærere skal planlægge færdselsundervisning.

  Undervisningen skal være nært knyttet til praktiske øvelser og iagttagelser i trafikken.

 • Gæster i undervisningen

  Vi opfordrer klassens lærerteam til at invitere gæster til undervisningen.

  • Politiet er en mulig samarbejdspartner og kan inviteres, når det er aktuelt.
  • LIVE ambassadører kan inviteres til at deltage på de ældste klassetrin, hvis det findes relevant for undervisningen.
 • Færdselskontaktlærerens arbejdsopgaver

  Færdselskontaktlæreren står for koordination af undervisning, samarbejde med politiet, opdatering af kolleger vedr. materialer m.v.

  • Hvert år i maj måned orienterer færdselskontaktlæreren om færdselsundervisning til skolens lærere og pædagoger: Formål, trinmål, gamle og nye materialer, muligheder for at integrere færdselsemner i anden undervisning osv.
  • Klassens lærerteam har ansvar for at planlægge undervisningen i klassen. Det sker i samarbejde med færdselskontaktlæreren. (Færdselskontaktlæreren vejleder klassens lærerteam i 6. klasse til forberedelse og afvikling af cyklistprøven).
  • Færdselskontaktlæreren deltager i skolebestyrelsens møder, hvis der er relevante emner på dagsordenen.
  • Hvis jobbet som færdselskontaktlærer overtages af en anden, sørger den afgående for at overdrage materialer og oplysninger til den nye kollega.
  • Kontaktlæreren opfordres til at tilmelde sig nyhedsbrev fra sikkertrafik.dk/nyhedsbrev.
  • Der gives mulighed for at færdselskontaktlæreren deltager i Kommunens og politiets netværksmøder og uddannelsesdage.

Rollemodeller

 • Skolens ansatte: sikker kørsel / cykelhjelm / P-pladsen / fodgængerfeltet

  Alle skolens ansatte opfordres til at overholde færdselsloven og signalere rigtig og sikker adfærd i trafikken. Det gælder i egne biler (sele, hastighed, parkering), og når de ansatte kører på cykel til og fra skole (orientering, tegngivning, cykelhjelm, bagage hensigtsmæssigt anbragt m.m.).

  • Biler skal parkeres på P-pladserne.
  • Ansatte, der skal krydse veje uden for skolen, skal benytte fodgængerovergangene.
 • Forældrene: fart / seler / afsætning / skolepatrulje

  På forældremøder indgår skolen i en dialog om deres ansvar og rolle som ’det gode eksempel’.

  Færdselskontaktlæreren kan inviteres til møderne på yngste og ældste klassetrin hvis behovet opstår.

Samarbejde

 • Forældrene

  Sorgenfriskolens undervisning i færdselslære bygger på forudsætninger, som eleverne har med hjemmefra.

  • Ved forældremøder skal det drøftes, hvad skolen og forældrene kan forvente af hinanden.
  • Forældrene mindes om, at de skal lære børnene at cykle sikkert, og de skal vedligeholde børnenes cykler.
 • Politiet

  Skolen har en ’fast’ betjent, som deltager i samarbejdet og i undervisningen. Årsplan udarbejdes i maj.

  Så vidt muligt, deltager betjenten i undervisningen i:

  0. kl. (gå-prøve)

  6. kl. (cyklistprøven)

  8.kl. (om holdninger, alkohol, bilkørsel, fremtid)

  Færdselskontaktlæreren er bindeled til politiet og sikrer at kontakten er etableret.

  Færdselskontaktlæreren fungerer som kontaktperson i forhold til eventuelle nye politibetjente mht. velkomst og praktisk introduktion til skolen.

  Kommunen/lokalpolitiet afholder hvert år møder, hvor færdselskontaktlæreren deltager.

  Politiet er med til at vurdere skolevejen.

  Er der behov for revurdering af skolevejene kontakter skolens ledelse politiet og/eller kommunens Teknik og Miljø forvaltning.

 • Rådet for Sikker Trafik

  Skolen underviser i Rådet for Sikker Trafik's materialer og tilbuddet om at bruge en LIVE ambassadør i undervisningen.

 • Kommunen
  • Færdselskontaktlæreren står for videreformidlingen af kommunens materiale, reflekser, skolestart m.m.
  • Kommunen afholder netværksmøde for færdselskontaktlærere.