Gå til hovedindhold
Du er her:

Mobiltelefon politik

På Sorgenfriskolen er det tilladt eleverne at medbringe mobiltelefon

Vi mener, at mobiltelefoner er så vigtig og naturlig en del af det moderne liv, at vi på Sorgenfriskolen bestræber os på – i samarbejde med elever og forældre - at have en kultur, hvor der er forståelse for de retningslinjer, som er aftalt og at de efterleves.

 • Mobiltelefonen i skoletiden
  • Telefonen skal være på lydløs og helt uden vibration og være i tasken hele skoledagen. Som udgangspunkt gælder dette også for frikvartererne.
  • Elever skal ikke ringe hjem vedr. forhold i skolen uden forudgående aftale med en af skolens ansatte. Sker dette alligevel, forventer vi, at man som forælder altid beder barnet om at ordne det med skolens voksne. Vi kontakter naturligvis forældrene, hvis der opstår situationer eller sygdom, der fordrer jeres indsats.
  • Hvis forældre skal i kontakt med deres børn i skoletiden, ringes der til kontoret.
  • Brug af mobiltelefoner i undervisningstiden: hvis mobiltelefonen indgår i undervisningen, er det underviseren, der fastsætter reglerne herfor.

  Ved overtrædelse af skolens mobil-politik afleveres mobiltelefonen på skolens kontor, hvor den opbevares til slut på skoledagen.

 • Mobiltelefon i SFO og Klub-tid
  • I SFO og Klub er der som udgangspunkt samme regler som i undervisningstiden.
  • I har som forældre altid mulighed for at ringe til institutionen og komme til at tale med jeres barn.
  • Børnene kan altid spørge, om de må ringe hjem til forældrene. Ligesom i undervisningstiden vil vi bare gerne vide i hvilket ærinde for at undgå misforståelser og tvivl. Ringer barnet til jer alligevel uden vores viden, vil vi gerne have, at I spørger efter en voksen for at få givet beskeden/problemet videre til os. (Legeaftaler er aftalt senest dagen før).
  • Personalet vil altid selv kontakte forældrene, hvis der er særlige grunde til det f.eks. sygdom, større konflikter o.a.

  På Sorgenfriskolen kan der i lighed med andre områder være børn der har særlige aftaler for brug af mobiltelefoner, som er pædagogisk begrundede.

  Disse aftaler vil altid være indgået mellem barn, forældre og pædagogisk personale og godkendt af skoleledelsen.

  I skoleåret 2018-19 arbejdes med at beskrive Sorgenfriskolens forståelse af digital dannelse. I forbindelse med denne proces vil Mobilpolitikken blive revideret og tilføjet et afsnit om skolens politik for brug af iPad.