Gå til hovedindhold
Du er her:

Retningslinje for fremme af god orden på Sorgenfriskolen

Handleplan ved vold eller trusler om vold, elever imellem og elev/voksen

- Sorgenfriskolens elevgruppe er i varierende grad udfordret i forhold til at kunne håndtere, når der er konflikter, og have fokus på ordentlig kommunikation, nar man er ophidset.

Derfor ønsker vi altid at konsekvensen skal være forståelig og meningsfuld for eleven.

I tilfælde af vold eller trusler om vold, vil vi altid søge at løse konflikten med relevante pædagogiske tiltag. Fx low arousal-tilgang, voksenskift, brug af skoleklub o.lign.

Ved enhver overtrædelse skal tiltaget stå i proportion til barnets funktionsniveau og den skete handling, ligesom at adfærden skal ses som kommunikation for nogle elever.

I særlige tilfælde kan der træffes beslutning om at hjemsende en elev – resten af dagen eller flere dage efter aftale med forældrene. Det er kun skolelederen der kan træffe afgørelse om eventuel hjemsendelse af elever. Ved hjemsendelse skal der laves en plan for tilbagevenden for eleven. Det laves i samspil med ledelsen. Ved særlig voldsomme hændelser der overskrider ovenstående, er skolelederen i dialog med forvaltningen om eventuel nødvendig handling.

 

Denne retningslinje tager sit afsæt i Sorgenfriskolens værdiregelsæt:

Vi er alle forskellige og har alle krav på respekt.

Vi viser hinanden respekt, også når vi er uenige.

Vi er en skole, hvor der er fokus på grundlæggende tryghed og nye udfordringer.

Vi er en skole, hvor det er sjovt at blive klogere og dygtigere.

Vi lytter til og forsøger at forstå hinanden.

Vi arbejder på at skabe og udvikle den gode dialog.

Vi værdsætter og prioriterer samarbejde både blandt børn og voksne.

Vi er en skole, hvor man kan udvikle venskaber.

Vi er en skole med en klar sundhedspolitik, som løbende drøftes med børn og voksne.

Vi skaber gode fysiske rammer og passer på dem.

Vi værdsætter den særlige værdi som skole og fritid repræsenterer for børnenes udvikling.

Vi bevarer og udvikler traditioner for det gode skoleforløb.

Sorgenfriskolen er et sted, hvor man møder ind med glæde og forventning - og går hjem med oplevelser og ny læring.

 

Dette værdiregelsæt understøttes af skolens ordensregler:

  • Vi viser hensyn til hinanden
  • Vi møder til tiden
  • Vi passer på hinanden, skolen, skolens ting og hinandens ting