Gå til hovedindhold
Du er her:

Historie

Før Sorgenfriskolen blev Sorgenfriskolen - helt tilbage i april 1942 – oprettedes på Kongevejens skole kommunens første tre hjælpeklasser med i alt 27 elever. Dette blev hurtigt for trangt, og derfor flyttede man i 1945 hjælpeklasserne til Lindegårdsskolen, hvor man kunne udvide til 5 klasser med i alt 63 børn, som dog hurtigt voksede til 6 klasser med 80 børn.

Endelig indså man behovet for en selvstændig skole og i 1949 blev den røde villa "Henriksholm", der nu ligger i skolegården (Kongevejen 53) til Sorgenfriskolen. I denne villa blev der indrettet 5 undervisningslokaler, et lærerværelse, et kontor, en gymnastiksal, grødlokale, sløjdsal, skolekøkken og håndgerningslokale. Pladsen var trang og hver en krog blev udnyttet.

Først i 1956 påbegyndtes arbejdet på selve skolebygningen, som officielt blev indviet som "landets mest moderne hjælpeskole" i 1958.

De følgende år udvidede man så ved at tilknytte skolen en skolepsykolog, en tale-hørekonsulent, en kurator (erhvervsvejleder) og en fysioterapeut. Endelig i 1968 blev fritidsklubben oprettet.

Skolen er senest blevet ombygget i 1999 og i 2004. Ved den seneste ombygning blev også Kongevejen 49 indlemmet i skolens virksomhed.

Skoleledere gennem tiden:

1949-1972 Børge Jørgensen

1972-1995 Poul Thomsen

1995-2019 Ole Hur Jørgensen

2019-          Axel Duckert