Gå til hovedindhold
Du er her:

Elevgruppe

Sorgenfriskolen er en specialskole. Vi modtager børn med generelle indlæringsvanskeligheder, børn med vidtgående indlæringsvanskeligheder og børn med diagnoser indenfor autismespektrumforstyrrelser.

Vi har p.t.:

  • klasser for børn med generelle indlæringsvanskeligheder (A-klasser) - elever med generel kognitiv funktionsnedsættelse
  • klasser for børn med diagnoser indenfor autismespektrumforstyrrelser (C-klasser) - elever med normal begavelse
  • klasse for børn med vidtgående indlæringsvanskeligheder (B-klasser) - elever med vidtgående kognitiv funktionsnedsættelse
  • indskolingsklasse for elever med problematikker indenfor autismespektret, med gennemgribende indlæringsvanskeligheder og med særligt behov for vidtgående specialundervisning. Desuden er eleverne udfordret på deres sensoriske perception og i deres kommunikation, hvor der er behov for et tegn til tale miljø. Eleverne er desuden udfordret i deres sociale samspil og adfærd (S-klasser) - elever med sensoriske, kognitive og kommunikative funktionsnedsættelser
  • klasser for elever med generelle indlæringsvanskeligheder, diagnoser og problematikker indenfor autismespektret. Eleverne er desuden udfordret kognitivt, kommunikativt og på deres sensoriske perception samt i socialt samspil og adfærd (S-klasser) - elever med sensoriske, kognitive og kommunikative funktionsnedsættelser