Gå til hovedindhold
Du er her:

Ordensregler og aftaler på Sorgenfriskolen

Alle elever skal altid følge de voksnes anvisninger

Frikvarterer

Regler for HUS 1:

Udeordning.

Gårdvagten vurderer hvor mange cykler der kommer ud og sørger for at de kommer ind igen.

Regler for HUS 2:

Udeordning.

Regler HUS 3:

Alle klasser har udeordning.

Andre aftaler annonceres på døren til klasseværelserne.

Om morgenen åbnes dørene til klasseværelserne kl. 7.50.

Regler for HUS 4:

Eleverne fra Hus 4 kan opholde sig ude og inde i frikvartererne, dog ikke i trapperummet fra 1. sal og nedefter.

Ophold indenfor er kun tilladt, hvis man laver ”stille” aktiviteter. Musik kan spilles i klasserne, hvis det ikke forstyrrer på gangen.

Fælles regler:

Ingen elever må opholde sig i kælderen i frikvartererne.

Ingen elever må opholde sig på parkeringspladsen i frikvartererne – dog kan der benyttes skateboard og løbehjul på P-pladsen bag bommen.

Cykler er tilladt i skolegården fra kl. 13.30.

Sneregel:

Man må slås med sne på græsplænen bag sjippepigen.

Snekamp skal foregå uden nogen kommer til skade.

Hvis man er på dette område i snevejr, må man være indstillet på, at man er er med i legen .

Mobning:

Da ingen mennesker ønsker at blive mobbet eller slået, arbejdes der hver dag på, at det ikke sker på skolen.

Hvis det alligevel skulle ske, skal de voksne stoppe konflikten og hjælpe parterne til en løsning.

- Gård- og gangvagter bestemmer altid, hvordan regler og aftaler skal fortolkes.

Udgangstilladelse

Fra 7. klasse kan eleverne få udgangstilladelse fra skolen i 12-frikvarteret, hvis forældrene har givet tilladelse hertil.

Af sikkerhedsmæssige grunde er det strengt forbudt for elever at kravle op på skolens halvtage.

Klasser

Oprydning:

Det er klassens ansvar at klassen forlades i opryddet tilstand. Det betyder at:

  • Tavlen er rengjort
  • Papirkurven er tømt
  • Gulvet er ryddet for effekter og fejet
  • Der er luftet ud og vinduerne er lukket

Mobiltelefoner

Der henvises til skolens mobiltelefonpolitik.

Klager

Det er altid muligt at klage, hvis man føler sig uretfærdigt behandlet.

Det er muligt at klage til sin lærer eller pædagog, til SFO- og skoleledelse eller til elevråd og skolebestyrelse.